top of page

פרופיל חברה

גג מניב / אסייג אנרגיה בע"מ נוסדה כחברת אנרגיה סולארית בשנת 2008/9.

גג מניב עוסקת מזה כ 4 שנים במכירה שיווק והתקנה של מערכות סולאריות בתחום העסקי והביתי.

היקף פעילות החברה נכון להיום התקנת למעלה מ 100 מערכות סולאריות בהספקים של 4-55 Kwp  ו כ-20 מערכות עקיבה סולאריות על מערכות סולאריות קיימות של 50 kwp.

בעקבות הניסיון הרב שנצבר בתחום התקנת המערכות הסולאריות יצאה חברת גג מניב לפיתוח מוצר ישראלי ייחודי לעקיבה סולארית.

 

המוצר : מערכת עקיבה חד צירית למערכת סולארית  .

 

בעלי התפקידים:

  • מר רוני אסייג - מנכ"ל גג מניב מפתח והוגה הרעיון.

  • ד"ר יואל כהן - המדען הראשי של משרד האנרגיה והתשתיות,יעוץ וליווי הפרויקט.

 

אב טיפוס של מערכת העקיבה הסולארית נבנה בשנת 2011 על גג של מבנה ברח' אמסטרדם 9 באזור התעשייה בשדרות.מעל לשנה וחצי מערכת העקיבה הסולארית נבדקת ומנוטרת, את נתוני התפוקה ניתן לראות בלינק:

 

http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?plant=6a1368b6-d42a-4ccf-b2dc -389068ce154a&splang=en-US

 

בעקבות הצלחת אב הטיפוס של מערכת העקיבה הסולארית הותקן בסוף שנת 2012 על גג מבנה תעשייה בעמק שרה בבאר שבע דגם משופר של מערכת העקיבה, את נתוני התפוקה ניתן לראות בלינק:

 

http://monitoring.solaredge.com/solaredge-web/public?name=GAG%20MENIV%20BERSHVA

 

לאחר סדרת הבדיקות שהתבצעו על אבי הטיפוס של המערכות הנ"ל יצאה ביוני השנה גרסה מעודכנת לשוק המקומי ובמשך תקופה זו נמכרו עשרות מערכות עקיבה סולאריות שמותקנות בימים אלו ברחבי הארץ.

bottom of page